Public School

Public School Editions

Public School Editions הוא פרויקט ללא מטרות רווח שמטרתו להוציא לציבור הקלטות של הופעות חיות. Public School מקליט הופעות שלא יצאו בלייבלים מאורגנים או שהחשיפה אליהם מצומצמת מתוך כוונה לשמר אותם בפורמט בר קיימה.

כל מהדורה של Public School היא דיסק המכיל הקלטה של הופעה חיה ופנזין האוצר תחומים שונים שמתכתבים עם החומר המוקלט: מוזיקה, תרבות ועיצוב.
הפנזין מורכב מאיסוף וציטוט של חומר קיים בלבד. הוא אינו מחוייב לז’אנר מסוים ומשתנה ממהדורה למהדורה.

הפנזין יוצא ללא מטרות רווח ואינו מייצג בשום צורה, רשמית או אחרת, את היוצרים המופיעים בו.
איכות ההקלטה אינה מיטיבית, בהתאם לתנאים בהם נעשתה.
ממולץ לרכוש את החומרים הרשמיים של היוצרים.

ניתן לרכוש את Public School דרך Paypal במחיר עלות בלבד של 1.99$ כולל משלוח.

Public School 001
Public School 002
Public School 003
Public School 004
Public School 005

Be Sociable, Share!