Public School

03/2012

24/03/2012

גו-נו-גו, הפרגוד, 1988

גו-נו-גו, רם אוריון: גיטרה, רוגל אלפר: גיטרה ושירה, או גלגול של הדה בושס בהופעה חד פעמית – חימום לנושאי המגבעת, הפרגוד, 1988.

(צילום של נושאי המגבעת על ידי נבו סבוראי מתוך האתר לזכרו של יורם בר)

1. אינטרו
2. ש”ז – עיר צעצוע
3. גרים פה
4. אין לי מה לעשות עם הידיים
5. אני לא מסתכלת על עצמי

לחומר נוסף
ש”ז, גו-נו-גו, נושאי המגבעת , פרגוד, שני, 13.6, 21:30
מתוך האתר לזכרו של יורם בר